Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Sådan konverteres ATM Tryk til Celsius

Den ideelle gaslov vedrører et antal af gasens fysiske egenskaber til hinanden. Ifølge loven er produktet af gasens tryk og volumen proportional med produktet af dets temperatur og antallet af molekyler i det. Ved et kendt tryk kan du derfor beregne en gas temperatur fra dens volumen og dets antal molekyler. Den endelige faktor, der vedrører disse værdier, er en konstant, kendt som den universelle gaskonstant.

Multiplicer gasens tryk i atmosfærerne med dets volumen i liter. Med et tryk på f.eks. 4 atmosfærer og et volumen på 5 liter giver 4 x 5 = 20.

Fordel resultatet ved antallet af mol gas. Hvis for eksempel gassen indeholder 2 mol molekyler: 20/2 = 10.

Del resultatet med gaskonstanten, som er 0,08206 L atm /mol K: 10 /0,08206 = 121,86. Dette er gasens temperatur i Kelvin.

Subtrahere 273.15 for at omdanne temperaturen til grader Celsius: 121,86 - 273,15 = -151,29.

Klik for at udvide hele teksten