Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Sådan konverteres grafer til ligninger

En ret graf viser visuelt en matematisk funktion. Grafikens x- og y-koordinater repræsenterer to sæt af mængder, og grafen tegner forholdet mellem de to. Ligningens ligning er den algebraiske funktion, der henter y-værdierne fra x-koordinaterne. De to faktorer, der definerer denne ligning, er linjens gradient, som er dens hældning, og dens y-afsnit, som er y's værdi, når x er 0.

Identificer koordinaterne for skæringspunktet mellem grafen og y -akse. For dette eksempel, forestil dig et skæringspunkt på punktet (0, 8).

Identificer et andet punkt på grafen. For dette eksempel, forestill dig, at et andet punkt på grafen har koordinaterne (3, 2).

Træk det første punkts y-koordinat fra den andenes - 8 - 2 = 6.

Træk det første punkts x-koordinat fra den anden s - 0 - 3 = -3.

Del forskellen i y-koordinater med forskellen i x-koordinater - 6 ÷ -3 = -2. Dette er linjens gradient.

Indsæt linjens gradient og y-koordinat fra trin 1 som "m" og "c" i ligningen "y = mx + c." Med dette eksempel giver det - y = -2x + 8. Det er ligningen for grafen.

Klik for at udvide hele teksten