Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Sådan finder du dimensioner i geometriske figurer

Studerende skal lære mange vigtige matematiske færdigheder gennem deres skolegang. Blandt disse færdigheder finder man dimensioner af geometriske former. For at beherske denne færdighed skal du følge nogle grundlæggende regler og ligninger, mens du praktiserer formler. For at fuldføre denne opgave skal du også søge efter de rigtige oplysninger og udføre grundlæggende problemløsning.

Dimensioner af en firkant

Find firkantets område eller omkreds. Arealet eller omkredsen af ​​pladsen skal gives for at finde dens dimensioner. Antag for eksempel, at arealet af en firkant er 25 kvadratfod. Skriv ned arealækningen for en firkant: A = t ^ 2 hvor "A" står for området og "t" står for en af ​​sidelængderne. Husk, at du kun skal finde en dimension, da firkanten har fire lige sider.

Løs områdets ligning. Det vil se ud som dette 25 = t ^ 2. Du er nødt til at isolere "t" for at finde kvadratets dimension. Gør dette ved at tage kvadratroten på 25; dette vil annullere firkantetegnet på højre side af ligningen. Svaret for kvadratroden vil være 5. Det endelige svar er 5 = t, så hver dimension af kvadratet er 5 meter.

Find kvadratmeterets dimensioner ved hjælp af omkredsen. For dette eksempel vil kvadratets omkreds være 20 fod. Skriv ned perimeterligningen for en firkant: P = 4t hvor "P" står for omkredsen og "t" står for sidedimensionen.

Løs omkredsligningen. Det vil se sådan ud: 20 = 4t. Opdel hver side af ligningen med 4, og skriv svaret på begge sider: 5 = t. Det endelige svar er t = 5, hvilket betyder, at kvadratens dimensioner er 5 fod hver.

Dimensioner for en rektangel

Søg efter området eller omkredsen af ​​rektanglet. Området eller omkredsen af ​​rektanglet og enten længden eller bredden skal tilvejebringes for at finde dens dimensioner. Til dette eksempel skal du bruge 30 kvadratfod som området og 6 fod som bredden. Skriv ned området ligningen: A = L * W hvor "A" står for området, "L" står for længden og "W" står for bredden af ​​et rektangel.

Løs området ligningen: 30 = L * 6. Opdel begge sider af ligningen med 6, og skriv svaret ned. Det vil se sådan ud: 5 = L. Husk, at et rektangel har to lige længder og to lige bredder. Det endelige svar er, at rektangelets dimensioner er 6 fod for hver af længderne og 5 fod for hver af bredderne.

Find dimensioner af rektanglet ved hjælp af omkredsen. For dette eksempel, formode omkredsen er 22 fod og længden er 5 fod. Skriv ned perimeterligningen for et rektangel: P = 2L + 2W hvor "P" står for omkredsen, "L" står for længden og "W" står for bredden.

Udfyld omkredsligningen. Det vil se sådan ud: 22 = 2 (5) + 2W. Multiplicér "2 x 5" på højre side af ligningen, og du vil nu have 22 = 10 + 2W. Subtrahere 10 fra hver side af ligningen for at opnå 12 = 2W. Opdel begge sider af ligningen med 2 for at finde ud af, hvad bredden er. Det endelige svar er W = 6. Så rektangelets dimensioner er 5 fod for hver af længderne og 6 fod for hver af bredderne.

TL; DR (For længe, ​​ikke læst)

Sørg for at bruge området og perimeterligningen for hver specifik geometrisk form, når du løser dimensionerne.

Klik for at udvide hele teksten