Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Sådan konverteres H2S-korn til Dele pr. Million

Brintsulfid (H2S) er en forurenende og brandfarlig gas, der genereres af industrielle processer. Det er ansvarlig for den "røde æg lugt", der er stødt på nær kemiske anlæg og olieraffinaderier. Måling af mængden af ​​hydrogensulfid produceret ved en kemisk proces eller en gas- eller petroleumbørledning kræves ofte af miljømyndighederne. Mængden af ​​hydrogensulfid er også en indikator for effektiviteten eller kvaliteten af ​​processen eller produktet, der testes. Brintsulfid måles i korn eller dele pr. Million (ppm), og det er nemt at konvertere målinger fra en enhed til den anden.

Hent resultaterne for tilstedeværelse af hydrogensulfid i korn ved hjælp af korrekt kalibreret testudstyr , ifølge producentens anvisninger og relevante miljøbestemmelser.

Multiplicer resultatet med 16,5. For eksempel er 0,25 grader H2S lig med 4.125 dele pr. Million.

Bemærk resultatet og optag det eller rapporter det om nødvendigt.