Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Hvad er forskellen mellem en ion og en elektrolyt?

Den ladede kemiske art kendt som ioner er afgørende for mange forskellige aspekter af biologi, industri og videnskab. Et eksempel på en vigtig ion er det positive hydrogenatom, H +, som er ansvarlig for at gøre opløsninger sure. Elektrolytter og ioner er beslægtet med et grundlæggende princip; elektrolytter er de kemikalier, hvorfra ioner er lavet.

Ioner

Normalt har et atom af et givet element lige mange protoner og elektroner. Protoner er de tunge, positivt ladede partikler, der findes i atomets indre kerne, mens elektroner er lette og negativt ladede og kredser kernen. Dette betyder, at der ikke er nogen samlet ladning for atomet. I nogle tilfælde kan et atom eller en gruppe af atomer dog tabe eller få elektroner og erhverve en afgift som følge heraf. Disse ladede kemiske arter er kendt som ioner.

Elektrolytter

Kemister bruger udtrykket elektrolyt til at henvise til en kemisk forbindelse, der producerer ioner, når den opløses i vand. Dette sker, når molekylerne af et kemikalie i det væsentlige går i stykker, når kemikaliet opløses og producerer ladede ioner, som er fragmenter af det originale neutrale molekyle. Fordi nogle dele vandmolekyler er lidt positive og andre er lidt negative, har vand tendens til at være i stand til at hjælpe denne proces ved at samle omkring de ladede ioner og hjælpe med at trække dem fra hinanden.

Typer af elektrolytter

Der er to forskellige typer elektrolytter baseret på den grad, hvorpå disse forbindelser opdeles i opløsning. Sterke elektrolytter opdeles helt sammen med hvert molekyle dissocierende i dets bestanddele. Et eksempel er salt (NaCl), som opløses for at producere natriumioner (Na +) og chloridioner (Cl-). Sterke syrer som saltsyre (HCI) gør også dette. Ved svage elektrolytter bryder kun en brøkdel af den opløste forbindelse i ioner; resten forbliver intakt. Et eksempel på en svag elektrolyt er eddikesyre, CH3COOH.

Elektrolytapplikationer

Da ioner har mange vigtige anvendelser, følger det med, at der er lige så mange anvendelser til elektrolytterne, der gør disse ioner. Den menneskelige krop bruger elektrolytter som salt til at producere ioner (som natrium), der er afgørende for forskellige metaboliske processer, der understøtter livet. Opløsninger af elektrolytter, der resulterer i ionerne af zink og kobber, finder anvendelse i batterier, hvor de driver strøm. Forskellige elektrolytter, der også er syrer og baser - både svage og stærke - er meget vigtige og har mange anvendelser inden for industri og videnskab, fra forarbejdning af metaller til fremstilling af andre kemikalier.

Klik for at udvide hele teksten