Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Hvordan man beregner temperaturfaldet som følge af et tryk Drop

Den ideelle gaslov fortæller en mængde gas til dens tryk, temperatur og det volumen, den optager. Ændringer, der forekommer i gasstilstanden, beskrives ved en ændring af denne lov. Denne variation, den kombinerede gas lov, giver dig mulighed for at udforske gasens tilstand under forskellige forhold. Den kombinerede gaslov reducerer til Gay Lussac loven, når gasvolumenet er fastsat. Du kan bruge Gay Lussac-loven til at relatere trykændringer til temperaturændringer.

Angiv gasens indledende tilstand med en indledende temperatur T1 og et indledende tryk P1. P1 er trykket af gassen, før trykfaldet opstår. T1 er temperaturen af ​​gassen, før temperaturen falder.

Beregn proportionalitetskonstanten (k) dannet ved forholdet mellem indledende temperatur og starttrykket. Brug formlen: k = T1 /P1. Hvis en gas ved en indledende temperatur på 300 K og et indledende tryk på 100 Pa, falder med 50 Pa, er proportionalitetskonstanten k = 3 K /Pa = 300/100 = T1 /P1.

Multiplicere trykfaldet ved proportionalitetskonstanten k for at opnå temperaturfaldet. Hvis en gas ved en indledende temperatur på 300 K og et indledende tryk på 100 Pa, falder med 50 Pa, ændres temperaturen = 150 K = (3 K /Pa) x (50 Pa) = (k) x (ændring i tryk).

Klik for at udvide hele teksten