Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Sådan opretholdes Alkalinity i Wastewater

Der skal behandles industrielt og kommunalt spildevand, inden det kommer ind i vandområder, såsom søer, kanaler og floder. Ekstra pH-niveauer, giftige forurenende stoffer som arsen og høje niveauer af alkalitet er almindelige problemer i spildevand. Alkalinitet i spildevand skyldes tilstedeværelsen af ​​opløste mineralsalte, herunder sulfater, carbonater og bicarbonater. Høje niveauer af alkalitet kan forårsage problemer, såsom store mængder skalaer og slam, overophedningsvarmevekslere og rørledninger. I de fleste tilfælde er høj alkalitet problemet snarere end lavt alkalinitet.

Køb et alkalinitetsprøvesæt sammen med natriumbisulfat, muriatsyre og natriumbicarbonat, fra en kemikaliebutik eller en forhandler af poolforsyninger.

Mål alkaliniteten af ​​spildevandet med testpakken. Læs vejledningen, der følger med kittet til brug. Tag en prøve (100 ml) af spildevandet fra det primære opbevaringsområde, f.eks. Opbevaringsstedet, opbevaringstanken eller lagunen.

Tilføj natriumbisulfat og muresyre for at sænke afløbets alkalitet. Høje alkalinitetsniveauer for husholdningsaffald er 200 ppm og derover. For industrielt spildevand er disse niveauer meget høje. For eksempel kan høje alkalinitetsniveauer nå op på 500 ppm eller mere i drikkevareindustrien.

Brug natriumbicarbonat til at forøge affaldets alkalitet. Et lav alkalinitetsområde er mellem 50 ppm og 100 ppm for husholdningsaffald. For industrielt spildevand er alkalinitetsniveauerne meget højere og specifikke for hver industri. For eksempel kan drikkevareindustrien have et lavt alkalinitetsniveau på 200 til 230 ppm.

Tilsæt kemikalierne progressivt og kontroller alkalisk værdi gentagne gange. Til 10.000 liter spildevand tilsættes 1,6 pounds natriumbisulfat for at reducere alkaliteten med 10 ppm og tilsæt 1,5 pounds natriumbicarbonat for at øge alkaliteten med 10 ppm.

Klik for at udvide hele teksten