Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Sådan beregnes procentdelen af ​​vægt pr. Volumen

Procent vægt pr. volumen defineres som gram af opløst stof i 100 ml opløsning. Beregningen giver oplysninger om koncentrationen af ​​opløsningen. En procentdel udtrykker antallet af dele af et bestemt stof pr. 100 samlede dele. Opløsningsmidlet er et stof, som er til stede i opløsningen i en mængde mindre end opløsningsmidlets. Denne beregning er mest nyttig, når opløsningen er fast, mens den samlede opløsning er en væske.

Start med mængden af ​​opløst stof, som du ved, at være til stede i opløsningen, udtrykt i gram.

Bestem totalvolumenet i ml af opløsningen.

Opdel grammets opløst stof med milliliter opløsning (resultat af trin 1 divideret med resultatet af trin 2).

Multiplicer det resulterende tal (af Trin 3) med 100 for at få procenten vægt pr. Volumen.

TL; DR (for lang, ikke læst)

Procent vægt pr. Volumen skal altid beregnes ved hjælp af gram til det opløste stof og milliliter til opløsningen. Sørg for at konvertere til disse enheder, hvis de ikke allerede er i brug.

Klik for at udvide hele teksten