Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Hvordan man laver polyethylen Brandhæmmende

Polyethylen er en stærkt brændbar polymer. En lavmolekylær polymer (lavdensitetspolyethylen) danner en fleksibel plastik, mens en højmolekylær polymer (højdensitetspolyethylen) gør en hårdere og mere stiv plast. Flydæmpende polyethylen i bygninger og transport sparer liv og ejendom . Brandhæmmere forstyrrer forbrændingsreaktionen eller blokerer iltkilden i flammen. De mest anvendte brand- eller flammehæmmere til polyethylen er phosphorholdige forbindelser, bromholdige forbindelser og bromholdige forbindelser sammen med antimontrioxid. Fremgangsmåderne til fremstilling af brandhæmmende polyethylen består af tilsætning, inkorporering eller belægning med flammehæmmende forbindelser. Tilsætning er den enkleste og billigste metode og ændrer ikke polymerens egenskaber.

Tilføj et halogenholdigt flammehæmmende middel til polyethylen under behandlingen. Brom og chlor er halogener, der anvendes i brandhæmmende forbindelser. Polyethylen fremstilles sædvanligvis med fyldstoffer, ureaktive forbindelser tilsat til polymeren. Bromerede forbindelser er de mest anvendte brandhæmmende forbindelser. Tilføj dem i stedet for fyldstof. Bromerede forbindelser forhindrer brande, fordi de nedbrydes ved høje temperaturer, som dem der produceres ved en brand og danner vand- og bromidikaler, der slukker ilden.

Tilsæt antimontrioxid sammen med en bromeret forbindelse til polyethylen under forarbejdning . Antimontrioxid virker synergistisk med bromerede forbindelser for at forbedre brandhæmmende egenskaber ved at bremse forbrændingsprocessen.

Tilføj en fosforholdig forbindelse sammen med en bromeret forbindelse for at gøre polyethylen brandhæmmende. Fosforflammehæmmere forhindrer ild ved at fremme charring. I tilfælde af brand vil en fosforforbindelse frigive fosforsyre, der producerer et tykt lag af kulstof og vil afbrænde brændslet til flammen.

Tilsæt hydratiseret aluminiumoxid eller magnesiumoxid alene eller sammen med brom eller fosfor forbindelser til lavdensitetspolyethylen. Under en brand nedbrydes disse forbindelser og absorberer energi. De reducerer ilden ved at frigive vand og danne en brandbarriere ved charring. Alumoxid og magnesiumoxid er giftfri, ikke-flygtig og miljøvenlig.

TL; DR (for lang, ikke læst)

Valg af brandhæmmende bestemmes af fabrikant af slutproduktet.

Flammehæmmere kan tilsættes eller reagere med polyethylen. Reaktive flammehæmmere bliver en del af polyethylenpolymerstrukturen og kan ændre plastens egenskaber.

Tilsætningsflammehæmmere kan tilsættes til polyethylen før, under eller efter polymerisering. Producenter tilføjer sædvanligvis flammehæmmeren efter polymerisering.

Forskellige halogenerede flammehæmmere varierer i deres termiske stabilitet.

De flammehæmmende stoffer, der anvendes til polyethylen, anvendes også til polypropylen.

Alle flammehæmmere i USA skal overholde loven om lov om giftige stoffer.

Advarsel

Selvom bromerede forbindelser i vid udstrækning anvendes som brandhæmmende midler, kan giftige produkter frigives under brand. Nogle bromerede forbindelser som DecaBDE (decabromdiphenylether) og OctaBDE (octabromdiphenylether) afbrydes til brug som brandhæmmere.

Klik for at udvide hele teksten