Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Forskellene i kovalente krystaller og molekylære krystaller

Krystallinske faste stoffer indeholder atomer eller molekyler i en gittervisning. Kovalente krystaller, også kendt som netværksteststoffer, og molekylære krystaller repræsenterer to typer krystallinske faste stoffer. Hvert faststof udviser forskellige egenskaber, men der er kun en forskel i deres struktur. Den ene forskel står for de forskellige egenskaber af de krystallinske faste stoffer.

Kovalent binding

Kovalente krystaller udviser kovalent binding; princippet om at hvert atom på gitteret er kovalent bundet til hvert andet atom. Kovalent binding betyder at atomerne har en stærk attraktion mod hinanden og holdes på plads af denne attraktion. Netværksfaststoffer betyder atomer danner et netværk med hvert atom forbundet med fire andre atomer. Denne binding i virkeligheden skaber et stort molekyle, der er tæt pakket sammen. Denne karakteristik definerer kovalente krystaller og gør dem strukturelt forskellige fra molekylære krystaller.

Molekylær binding

Molekylkrystaller indeholder enten atomer eller molekyler, afhængigt af typen af ​​krystal, på hvert gittersted. De har ikke kovalent binding; attraktionen er svag mellem atomerne eller molekylerne. Ingen kemiske bindinger eksisterer som i kovalente krystaller; elektrostatiske kræfter mellem atomerne eller molekylerne holder molekylkrystallet sammen. Denne forskel medfører, at molekylære krystaller løst holdes sammen og let trækkes fra hinanden.

Eksempler på

Eksempler på kovalente krystaller omfatter diamanter, kvarts og siliciumcarbid. Alle disse kovalente krystaller indeholder atomer, der er tæt pakket og vanskelige at adskille. Deres struktur varierer meget fra atomer i molekylære krystaller, såsom vand og kuldioxid, der let adskilles.

Smeltepunkt

Forskellene i struktur mellem kovalente krystaller og molekylære krystaller medfører smeltepunkterne i hver type krystal skal afvige. Kovalente krystaller har høje smeltepunkter, mens molekylære krystaller har lavt smeltepunkt.

Klik for at udvide hele teksten