Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Hvad er forskellen mellem et monosaccharid og et disaccharid?

Monosaccharider og disaccharider omfatter de mindste typer af kulhydrater. Generelt udviser de mange af de samme egenskaber; såsom vandopløselighed og en sød smag. Begge består kun af kulstof, hydrogen og ilt i varierende proportioner. Monosaccharider tjener som kulhydratmonomerer; disaccharider er simpelthen to monosaccharid enheder bundet sammen. Selvom begge benævnes sukkerarter, har de stadig en række forskelle.

Kemisk formel

Den generelle formel for et monosaccharid er (CH2O) n, hvor n er et helt tal større end eller lig med tre. Baseret på værdien af ​​n kan de klassificeres som trioser (glyceraldehyd), tetroser (erythrose), pentoser (ribose), hexoser (glucose) og heptoser (sedoheptulose). Disaccharider har på den anden side den generelle kemiske formel Cn (H2O) n-1, da de skyldes en dehydreringsreaktion mellem to monosaccharider - en reaktion, hvor et vandmolekyle fjernes.

Funktionel gruppe

Når to monosaccharider forener for at fremstille et disaccharid og et vandmolekyle, danner de et karakteristisk strukturelt træk, der hedder en "acetalbinding", hvori et enkelt carbonatom forbindes med to ether-type oxygenatomer. Denne struktur er fraværende i et monosaccharid; Imidlertid indeholder monosaccharidet i sin cykliske form et lignende strukturelt træk, en hemiacetal- eller hemiketalfunktionel gruppe - et carbonatom forbundet til et ether-type oxygenatom og en hydroxylgruppe. Ingen af ​​disse strukturelle egenskaber findes i et acyklisk monosaccharid.

Isomerer

Et typisk monosaccharid har kun tre stereoisomerer: dets acykliske eller åbne kædeform og to cykliske former - alpha og beta . To af et acyklisk monosaccharids funktionelle grupper går gennem en nukleofil additionsreaktion til dannelse af en ring; mens et a-monosaccharid bytter til et b-monosaccharid gennem mutarotation. Et disaccharid har derimod ofte mere end tre diastereoisomerer, som skyldes forskellige bindingskombinationer af forskellige stereoisomerer af samme monosaccharid.

Absorption og metabolisme

Når mennesker og andre dyr spiser , de normalt tager i polysaccharider, oligosaccharider og disaccharider - som alle kroppen skal nedbryde. Stivelse, for eksempel, skal fordøjes, før kroppen kan absorbere det let. Endnu mindre molekyler som maltose, et disaccharid, skal have sin glykosidiske bindingsbrud, der danner to glucosemolekyler, som kroppen derefter absorberer og metaboliserer for at fungere korrekt.

Klik for at udvide hele teksten