Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Math

Sådan bruges den kvadratiske formel til at løse en kvadratisk ligning

Mere avancerede algebra klasser kræver, at du løser alle mulige forskellige ligninger. For at løse en ligning i formen ax ^ 2 + bx + c = 0, hvor "a" ikke er lig med nul, kan du anvende den kvadratiske formel. Faktisk kan du bruge formlen til at løse nogen anden grad ligning. Opgaven består af at tilslutte tal til formlen og forenkle.

Skriv den kvadratiske formel på et stykke papir: x = [-b +/- √ (b 2 - 4ac)] /2a.

Vælg et prøveproblem, der skal løses. For eksempel overvej 6x ^ 2 + 7x - 20 = 0. Sammenlign koefficienterne i ligningen til standardformularen, ax ^ 2 + bx + c = 0. Du vil se at a = 6, b = 7 og c = -20.

Slut de værdier du fandt i Trin 2 i den kvadratiske formel. Du skal få følgende: x = [-7 +/- √ (7 ^ 2 - 4_6_-20)] /2 * 6.

Løs den del inde i kvadratrodstegnet. Du skal få 49 - (-480). Dette er det samme som 49 + 480, så resultatet er 529.

Beregn kvadratroden på 529, hvilket er 23. Nu kan du bestemme tællerne: -7 + 23 eller -7 - 23. Så dit resultat vil have en tæller på 16 eller - 30.

Beregn nævneren for dine to svar: 2 * 6 = 12. Så dine to svar bliver 16/12 og -30/12. Ved at dividere med den største fælles faktor i hver, får du 4/3 og -5/2.