Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Math

Sådan finder du en maksimumsværdi for en polynom

Polynomier bruges til at repræsentere funktioner, der ikke er lige linjer, ved at inkludere variabler hævet til eksponenter, såsom x ^ 2. Disse funktioner kan bruges til at projektere eller vise en række data, herunder overskud i forhold til antal ansatte, bogstavkarakter versus antal studerende, der får hver klasse og befolkning versus ressourcer. At finde det maksimale af et polynom hjælper dig med at bestemme det mest effektive punkt. Hvis du for eksempel brugte et polynom for at forudsige fortjenesten i forhold til antallet af medarbejdere, vil maksimumet fortælle dig, hvor mange medarbejdere der skal ansættes og hvad din fortjeneste ville være på det tidspunkt.

Ordne polynomet i følgende fra: ax ^ 2 + bx + c hvor a, b og c er tal. Hvis du f.eks. Havde 5 + 12x - 3x ^ 2, ville du omarrangere den til at læse -3x ^ 2 + 12x + 5.

Bestem, om a, koefficienten for x ^ 2 termen er positiv eller negativt. Hvis udtrykket er positivt, vil maksimumsværdien være uendelig, fordi værdien fortsætter med at vokse som x stiger. Hvis det er negativt, fortsæt til trin 2.

Brug formlen -b /(2a) for at finde x-værdien for maksimum. For eksempel, hvis dit polynom var -3x ^ 2 + 12x + 5, ville du bruge -3 for a og 12 for b og få 2.

Slut den x-værdi, der blev fundet i trin 3, til det originale polynomiale at beregne den maksimale værdi af polynomet. Hvis du f.eks. Har tilsluttet 2 til -3x ^ 2 + 12x + 5, ville du få 17.