Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Math

Sådan beregnes Antipode

Geografer definerer antipode som et punkt lige modsat et referencepunkt på den modsatte side af jorden. For at beregne bredden af ​​en antipode ændrer du tegnet og retningen for bredden af ​​referencepunktet. For at beregne længden af ​​en antipode trækker du den absolutte værdi af referencepunktlængden fra 180 grader og ændrer tegnets og retningsretningen med reference til referencepunktet.

Tampa Internationals breddegrad og længdegrad Lufthavn (TPA) er +27,97 grader nord og -82,53 grader vest.

For at beregne modstandens bredde ændrer du tegnet og retningen af ​​TPA's breddegrad. Svaret er -27,97 grader sydlig bredde.

For at beregne længden af ​​antipoden trækker du den absolutte værdi af TPA's længdegrad fra 180 grader og ændrer tegns og retning af svaret mod modsætningerne af referencepunktet . Svaret er +97,47 grader østlig længde.

Antipodens bredde og længde til TPA er -27,97 grader sydlig bredde og +97,47 grader østlig længde, et punkt i Det Indiske Ocean vest for Australien.

Tip

Latitude Latitude måler position på jordens overflade i nord-sydlig forstand. Udgangspunktet for måling af breddegrad er ækvator, der betegnes som 0 graders breddegrad. Der er 90 grader bredde nord for ækvator og 90 grader syd. Longitude Longitude måler øst-vest position på jordens overflade. Udgangspunktet for længdemål målinger er prime meridianen i Greenwich, England. Greenwich er udpeget som 0 grader længdegrad. Grundlaget for denne betegnelse er historisk arv. Der er 180 grader længde øst for Greenwich og -180 grader vest. En måling på 180 grader østlig længde er den samme som en måling på 180 grader vestlig længdegrad. Forklaring af beregningen Det er nemt at se, at nordpolens modstand på 90 grader nordlig bredde er sydpolen ved -90 sydlig bredde. Det er også let at se, at hvis vi bevæger os en grad syd for nordpolen til 89 grader nordlig bredde, vil antipoden for dette punkt være en grad nord for sydpolen ved -89 grader sydlig bredde. Dette mønster gælder for ethvert referencepunkt på jordens overflade. Antipodes bredde vil være det modsatte tegn og retning af referencepunktet. Der er 360 samlede længdegrader på jorden, så længden af ​​antipoden vil altid være 180 grader væk fra referencepunktets længde. Desværre kan vi ikke blot tilføje eller trække 180 grader til referencepunktets længde på grund af den måde, hvorpå geografer angiver længdegrad. I stedet skal vi beregne supplementet af den absolutte værdi af referencepunktets længde, for at tage højde for de negative grader i vestlige længder og derefter ændre tegnet på svaret til referencepunktet.