Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Math

Sådan finder du korrelationskoefficient og bestemmelseskoefficient på TI-84 Plus

TI-84 Plus er en af ​​en række grafiske kalkulatorer fremstillet af Texas Instruments. Ud over at udføre grundlæggende matematiske funktioner, såsom multiplikation og lineær grafik, kan TI-84 Plus finde løsninger på problemer i algebra, beregning, fysik og geometri. Det kan også beregne statistiske funktioner, herunder at finde korrelationskoefficienten og bestemmelseskoefficienten for et datasæt.

Indstil din regnemaskine for at tillade diagnostik. Tryk på "2nd" -tasten og derefter på "Katalog". Rul ned til "DiaGnosticOn" og tryk på "Enter." Vent, indtil skærmen viser "DiaGnosticOn", og tryk derefter på "Enter" igen.

Indtast din datasæt. Tryk på "Stat" -tasten, naviger til "Rediger" og tryk derefter på "Enter." Indtast dine x-værdier under L1-sektionen. Indtast dine y-værdier under L2-sektionen.

Tryk på "Stat" -tasten, naviger til "Calc" -menuen, rul ned til indstillingen mærket "LinReg", og tryk derefter på "Enter." Du skal nu se Formlen for en lineær regressionslinje på din startskærm. Tryk på "Enter."

Vent til din regnemaskine for at vise værdierne for den lineære regressionslinje. Tallet ved siden af ​​værdien markeret "r" er din korrelationskoefficient. Tallet ved siden af ​​værdien mærket "r ^ 2" er din beslutningskoefficient.

Klik for at udvide hele teksten