Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Math

Sådan gør du Basic Math Fractions

I grundskolen introduceres eleverne til en verden af ​​brøker på et meget grundlæggende niveau - tilføjelse, subtraktion, multiplikation og deling. Som du avancerer i dine matematiske studier, lærer du mere kompliceret brug af fraktioner i emner, som algebra og trigonometri. En forståelse af basisfraktionens fundamentale kan danne grundlag for fremtidige matematikstudier.

Fællesbetegnelser

Tilføj fraktioner, der har fællesbetegnelser, ved at tilføje de to tællere sammen og placere dette beløb over den fællesnævner . For eksempel i ligningen 1/4 + 2/4 er der en fællesnævner på 4. Tilføjelse af de to tællere sammen svarer til 3. Placer 3 over den fællesnævner på 4 til lige 3/4.

Subtrahere fraktioner med fællesbetegnelser ved at subtrahere de to tællere og placere dem over den fællesnævner. For eksempel trækker du i ligningen 15/8 - 4/8 4 fra 15 for at få 11; placere resultatet over den fællesnævner for at få 11/8.

Forenkle fraktionen til sin laveste form ved at dividere nævneren i tælleren. Tælleren, 11, divideret med 8 er lig med 1 3/8.

Forskellige betegnelser

Multiplikér deominatorerne, når du tilføjer eller subtraherer fraktioner, der har forskellige betegnelser. For eksempel i ækvationen 2/6 + 4/18 multiplicerer du 6 x 18 for at få 108.

Opdel den nye fællesnævner 108 ved den gamle nævneren i den første fraktion, 6 for at få 18. Multiplicer den første tæller, 2, med 18. Din første brøkdel er nu 36/108. Gør det samme for den anden fraktion; 108 divideret med 18 lig med 6. Multiplicer 6 x 4. Din anden fraktion er nu 24/108.

Tilføj de to fraktioner sammen; 36/108 + 24/108 = 60/108.

Forenkle resultatet til den mindste formular. Tælleren og nævneren begge kan divideres med 12, så 60/108 bliver 5/9.

Multiplicere og dividere

Multiplicer fraktioner ved at gange de to tællere sammen.

Multiplicer de to benævnere sammen.

Placer produktet af de to tællere over produktet af de to betegnelser. For eksempel i ligningen 2/5 x 1/2 multiplicere 2 x 1 og få 2. Derefter formere 5 x 2 og få 10. Placer tælleren over nævneren for at få 2/10.

Forenkle fraktionen ved at finde det laveste tal, som kan opdeles i både tælleren og nævneren. I dette tilfælde er 2 opdelt i tælleren (2) lig med 1 og 2 i nævneren (10) lig med 5. Dit endelige forenklede svar er 1/5.

Opdel fraktioner ved at multiplicere tælleren på den første fraktion gange nævneren af ​​den anden fraktion. Dette svar er din nye tæller.

Multiplicer nævneren for den første fraktion gange tælleren for den anden fraktion for at få din nye nævneren.

Placer din nye tæller over din nye nomenge. For eksempel, i ligningen 2/3 divideret med 1/5, multiplicer 2 x 5 for at få 10. Multiplicer 3 x 1 for at få 3. Dit nye svar er 10/3. Fordi svaret indeholder en tæller, der er større end nævneren, forenkler du fraktionen ved at dividere nævneren i tælleren for at få 3 1/3.

TL; DR (For længe, ​​ikke læst)

Hvis du tilføjer, subtraherer, multiplicerer eller deler, skal du altid huske at forenkle en brøkdel til sin laveste form.

Klik for at udvide hele teksten