Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Math

Sådan finder du resulterende forskydning i fysik

Begrebet forskydning kan være vanskelig for mange elever at forstå, når de først møder det i et fysik kursus. I fysik er forskydning forskellig fra begrebet afstand, som de fleste studerende har tidligere erfaring med. Forskydning er en vektormængde, så den har både størrelse og retning. Det er defineret som vektor (eller lige linje) afstand mellem en indledende og endelige position. Den resulterende forskydning afhænger derfor kun af kendskab til disse to positioner.

TL; DR (for længe, ​​ikke læst)

For at finde den resulterende forskydning i et fysik problem skal du anvende Pythagorean formel til afstandsligningen og brug trigonometri til at finde bevægelsesretningen.

Bestem to punkter

Bestem positionen af ​​to punkter i et givet koordinatsystem. Antag for eksempel, at et objekt bevæger sig i et kartesisk koordinatsystem, og objektets indledende og endelige positioner er givet af koordinaterne (2,5) og (7,20).

Konfigurer pythagorisk ligning

Brug Pythagoras sætning til at oprette problemet med at finde afstanden mellem de to punkter. Du skriver Pythagoras sætning som c 2 = (x 2-x 1) 2 + (y 2-y 1) 2, hvor c er afstanden du løser, og x 2-x 1 og y 2-y 1 er forskellene i x, y-koordinaterne mellem henholdsvis de to punkter. I dette eksempel beregner du værdien af ​​x ved at trække 2 fra 7, hvilket giver 5; for y trækker du 5 i det første punkt fra 20 i det andet punkt, hvilket giver 15.

Løs for Afstand

Substitutionsnumre i den pythagoranske ligning og løse. I eksemplet ovenfor giver c = √ * (
* 5 2 + 15 2), hvor symbolet √ angiver kvadratroten. Løsning af ovenstående problem giver c = 15,8. Dette er afstanden mellem de to objekter.

Beregn retningen

For at finde retningen af ​​forskydningsvektoren beregnes den inverse tangent for forholdet mellem forskydningskomponenterne i y- og x -directions. I dette eksempel er forholdet mellem forskydningskomponenterne 15 ÷ 5 og beregning af den inverse tangent af dette tal giver 71,6 grader. Derfor er den resulterende forskydning 15,8 enheder, med en retning på 71,6 grader fra den oprindelige position.