Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Natur

Eksempler på bioakkumulering med kviksølv

Både elementært kviksølv og mest kviksølvforbindelser er meget giftige for mennesker og andre dyr. For at gøre sager værre, bygger disse forbindelser op i levende organismer. Dyr højere op i fødekæden indtager kviksølv i vævene af de organismer, de spiser. Som følge heraf kan disse dyr udsættes for meget høje koncentrationer af disse miljøgifte.

Bioakkumulering

Bioakkumulering er opbygningen af ​​kviksølv og kviksølvforbindelser i organismer. Mercury findes naturligt ved meget lavt niveauer i ocean farvande. Det indføres i miljøet af naturlige begivenheder som vulkanudbrud og skovbrande. Brændende kul og andre menneskelige aktiviteter kan også forurene miljøet med disse forbindelser.

Bakterier spiller en vigtig rolle ved at omdanne kviksølv til en beslægtet forbindelse kaldet methylmercury. Både kviksølv og methylkviksølv er giftige, men methylkviksølv er meget farligere, fordi det er meget lettere for organismer at absorbere. Så bakteriel omdannelse er en vigtig vej for elementært kviksølv for at komme ind i fødekæden. Det har tendens til at opbygge over tid i organismer, der hele tiden udsættes. Rovdyr eller herbivorer, der spiser forurenede organismer, tager i methylkviksølv deres bytte indeholdt; dyr længere op i fødekæden udsættes for højere og højere koncentrationer.

Fisk

Predatory ocean fisk er andre almindelige eksempler på kviksølv bioakkumulering. Kviksølv i havvand går ind i plankton, som bliver mad til små fisk. Disse små fisk bliver igen spist af større fisk som sværdfisk og hajer. Selv om næsten alle fisk indeholder spor af kviksølv, kan nogle rovdyr som hajer indeholde kviksølv i koncentrationer en million gange højere end havets vand, de beboer. Af denne grund anbefaler FDA, at gravide undgår at spise haj, sværdfisk eller kongemakrelkød.

Fugle og otters

Fiskefugle er et andet almindeligt eksempel på kviksølvopbygning. Fugle som lommer, fiskeørn, hegre og visse ørnarter spiser hav eller ferskvandsfisk. Disse fisk er indirekte afhængige af plankton, der indeholder kviksølv, de absorberes fra de omkringliggende farvande. Fugle, som indeholder meget høje kviksølvmængder, kan derfor lide vækstproblemer.

Ottere og andre pattedyr, der byder på fisk, er også sårbare for høje niveauer af kviksølv i miljøet af tilsvarende årsager.
< h2> Minimata sygdom

Den tragiske 1950'ers masseforgiftning i Minimata, Japan er det mest berygtede eksempel på kviksølv bioakkumulering. Chisso Corporation fabrikken i Minimata brugte kviksølv som led i en proces til fremstilling af acetaldehyd. Fabrikken dumpede det methylkviksølvrige affald i bugten, hvor det ophobede sig i fisk.

Mange indbyggere i byen var afhængige af fisk som en vigtig del af deres fødevareforsyning. De indså ikke, at de fisk, de spiste, var forurenet med dødelige niveauer af methylkviksølv. Den nøjagtige dødsstraf er ikke sikker, men over tusind mennesker døde, og mange andre lidt nerveskader.

Klik for at udvide hele teksten