Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Natur

Betydningen af ​​Det Røde Hav i Det gamle Ægypten

Det Røde Hav er et indløb af Det Indiske Ocean, der danner en naturlig grænse mellem Egypten og den Arabiske Halvø. Det er helt lavet af saltvand. Ingen naturlige floder blander det med ferskvand, hvilket gør det til et af verdens mest saltvandskroppe. Det Røde Hav spillede en afgørende rolle i udformningen af ​​livet i det gamle Egypten.

Transport

Landtransport var yderst vanskeligt i oldtiden, så civilisationer med direkte adgang til vandveje havde en stor strategisk fordel i forhold til dem uden. Adgang til vand hjalp med at lette handel med varer, teknologi og kulturelle ideer. Rødehavet gav Egypten adgang til Afrika og Fjernøsten. Omkring 595 B.C. blev en kanal gravet for at forbinde Nilen til Rødehavet. Tilslutningskanalen var stor nok til, at to skibe kunne passere gennem det på en gang. Denne kanal tillades for transport af korn, kvæg, krydderier, mennesker og håndværk.

Selv om de gamle egyptere anvendte rudimentære vandingssystemer, var deres overlevelse afhængig af deres nærhed til vand. Ethvert kunstvandingssystem, der blev udviklet i det gamle Egypten krævede evnen til at aflede vand fra en stor krop mod mindre indsamlingssystemer. Nærheden af ​​Rødehavet og Nilen til Ægypten befolkning centre betød, at de gamle egyptere ikke var afhængige af svag sæson for deres overlevelse. Nilen leverede ferskvand til dyrkning af afgrøder, mens Rødehavet gav saltvand til fiskeri. Kombinationen af ​​de to tillod egypterne at have sunde kostvaner året rundt.

Kulturelle udvekslinger
Rødehavet gav de gamle egyptere transport til Afrika og Fjernøsten, men handelsvarer var ikke de eneste ting, der blev udvekslet over vandvejen. Når folk kom i kontakt med hinanden, blev kulturelle ideer udvekslet. Egyptiske hovedbeklædninger blev populære i Afrika, mens afrikanske stilarter af keramik begyndte at erstatte traditionelle stilarter i Egypten. Den egyptiske mytologi begyndte også at sprede sig rundt om i verden. Kushitterne begyndte at praktisere mange egyptiske begravelsesritualer.

Stabilitet

En af grundene til, at den gamle egyptiske civilisation blomstrede, var stabiliteten fra deres specifikke geografiske beliggenhed. Nilenes forudsigelige oversvømmelsescykler tillader udvikling af pålidelige landbrugssystemer. De omkringliggende ørkener gjorde invasionen vanskelig, og Rødehavet tillod styret interaktion med andre kulturer. Uden adgang til Røde Hav ville Egypten være blevet isoleret. Isolering ville have hæmmet udviklingen af ​​den egyptiske teknologi og stil, der har fascineret nysgerrige forskere i århundreder.

Klik for at udvide hele teksten