Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Natur

Hvordan reproducerer fyrretræer?

Træer, som alle levende organismer, anvender en række strategier for reproduktion. Fyrretræer har udviklet specielle strukturer, fyrretræ, som et centralt middel til reproduktion. Fyrkeglen er nøglen til vellykket befrugtning af frø og assists spiller en vigtig rolle i spredning af frø over et bredt område. Et enkelt fyrretræ indeholder normalt både mandlige og kvindelige fyrretræer.

TL; DR (for lang; læste ikke)

I modsætning til løvtræer, der omgiver deres frø med frugt, producerer fyrretræer frøbærende kegler for at formere sig.
Pine Cones
••• carlosbezz /iStock /Getty Images

Furutræer reproduceres ved at producere frø. I modsætning til løvtræer, der producerer frø, der er omgivet af frugt, er fyrretræer placeret på skalaer fra strukturer kaldet kegler (fyrretræer). Furutræer har både mandlige og kvindelige reproduktionsstrukturer eller kegler.

Både mandlige og kvindelige kegler er på det samme træ. Typisk er de mandlige kegler, der producerer pollen, placeret på de nederste grene af træet. Dette er for at forhindre pollen i at falde på de kvindelige kegler af det samme træ og således fremmer befrugtning med andre fyrretræer, hvilket forbedrer den genetiske variation blandt træerne.

De mandlige kegler, også kendt som kattedyr, er kun til stede i løbet af foråret, når de producerer pollen. De ser ikke ud som fyrretræerne, mange kender til, men er lange tynde strukturer, der er bløde og placeret i klynger på grenene.
Gødning