Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Natur

Effekter af regnvand

Vand er en af de mest værdifulde ressourcer på Jorden. Regnvand fylder reservoirer, der leverer drikkevand, skaber et levested for fisk at leve og nærer jorden med vand, der er nødvendigt til vegetation. Regnvand kan imidlertid også have en negativ effekt på Jorden, når det forårsager erosion eller når det har en høj pH-værdi.
Acet regn

Acet regn påvirker det samlede pH-niveau for en vandmasse. Dette kan ændre økosystemet, der lever i vandet: sure farvande kan dræbe individuelle fisk og mindske den biologiske mangfoldighed i vandet. Det kan også dræbe planter, der er følsomme over for høje pH-niveauer og eliminere madkilder. Den øgede tilstedeværelse af nitrogen i surt regn kan ifølge Miljøstyrelsen også føre til en stigning i giftige alger, hvilket kan påvirke sikkerheden for skaldyr, der spises af mennesker.
Regnvandskonsum