Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Hvordan er syre og baser skadelige?

Ætsende stoffer skader væv som hud, øjne, slimhinder og vejrtrækningskanaler. Syrer og baser har ætsende egenskaber. Mængden af skade forårsaget af kemiske forbrændinger fra syrer og baser afhænger af koncentrationen af stoffet og varigheden af eksponeringen. Eventuelle syrer eller baser kan forårsage skade, hvis de er i koncentrerede opløsninger. Stærke syrer og baser kan være ætsende selv i fortyndede koncentrationer.

TL; DR (for lang; læste ikke)

Syrer og baser er ætsende stoffer. Mængden af vævsbeskadigelse, de forårsager, er relateret til styrken og koncentrationen af syren eller basen og eksponeringsvarigheden.
Power of Hydrogen

Stoffets surhed eller alkalitet kan bestemmes ved dens pH værdi. PH-skalaen er et mål for koncentrationen af brintioner i en opløsning, der spænder fra 0 til 14. Den repræsenterer den negative logaritme for brintkoncentrationen i en opløsning, hvor en lavere pH-værdi svarer til en højere koncentration af hydrogenioner. PH-værdien er en invers af koncentrationen af hydrogenioner i opløsning, så syrer har en lavere pH på grund af den større koncentration af hydrogenatomer, og baser har en højere pH. Syrer har en pH-værdi på mindre end 7, og baser har en pH-værdi på over 7.
ionisering

Styrken eller svagheden af syrer og baser bestemmes af deres reaktivitet med vand. Stærke syrer opgiver let hydrogenioner (H +) i vand, hvilket betyder, at de har en høj grad af ionisering. Molekyle med stærke baser dissocieres let i vand for at donere hydroxid (OH -) -ioner. De stærkeste syrer og baser dissocieres fuldstændigt i vand og har den højeste grad af ionisering. Svage syrer og baser dissocierer meget lidt i vand og opgiver ikke mange ioner.
Stærke syrer

Syrer med en pH på under 4 kan forårsage kemiske forbrændinger. Nogle almindelige stærke syrer inkluderer saltsyre, salpetersyre, svovlsyre og fosforsyre. Svage syrer som eddikesyre, citronsyre og kulsyre er ikke ætsende. De kan sikkert forbruges og irriterer ikke huden. Ved større koncentrationer kan svage syrer imidlertid være skadelige. Syrer kan reagere voldsomt med vand og er skadelige i nærvær af fugt i munden eller øjnene eller i nærheden af andre vandige opløsninger. Dampe fra nogle syrer er opløselige i vand og kan forårsage skader på øjne, næsevejs, hals og lunger. Forbrændinger fra syrer har en tendens til at mærkes med det samme. Umiddelbart at føle irritation eller smerte gør det muligt for disse typer forbrændinger at blive behandlet hurtigt, før der udføres omfattende skader. Stærke baser inkluderer calciumhydroxid, natriumhydroxid og kaliumhydroxid. Nogle almindelige svage baser er ammoniak og natriumbicarbonat. Kemiske forbrændinger fra baser forårsager ikke så meget smerter som syreforbrændinger, men skaden kan være mere omfattende. Baser kan også reagere kraftigt med vand, og reaktionerne fra flere baser med vand er eksoterme, hvilket betyder at de afgiver varme. Baser reagerer også med olier på hud og fedtvæv, hvilket kan føre til omfattende skader på hud og underhud. Forbrændinger fra alkaliske stoffer er også sværere at behandle end forbrændinger forårsaget af syrer, fordi eksponering ikke altid opdages hurtigt. Baser føles glatte og kan være vanskeligere at fjerne fra huden end syrer.
Symptomer på vævsskade

Ætsende kemikalier er skadelige for hud, øjne og luftvej. De forårsager også skade på fordøjelsessystemet ved indtagelse. Symptomer på kemiske forbrændinger på huden inkluderer rødme, smerter, skrælning og blærer. I slimhinder og vejrtrækningskanaler forårsager de hævelse, betændelse, brystsmerter og åndedrætsbesvær. Kontakt med øjnene kan forårsage vanding, smerter, åbne sår og blindhed. Indtagelse ætsende kan forårsage smerter og betændelse i det indre væv samt opkast og diarré.