Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Math

Sådan arbejder du med en matematisk tilsætning Square

En matematisk additionstorg er et puslespil, hvor du skal tilføje lodrette og vandrette serier af tal. Denne type aktivitet er også en effektiv måde at give gymnasieelever på. At det er et puslespil gør det mere sjovt og holder normalt elevernes opmærksomhed bedre end standard sæt af tilføjelsesproblemer.

Tilføj alle numrene i den første lodrette kolonne.

Skriv svaret på Trin 1 lige under den første kolonne.

Fortsæt denne procedure for alle andre lodrette kolonner i puslespillet.

Tilføj alle numrene i den første vandrette række.

Skriv svaret til trin 4 til højre for det sidste nummer i den første vandrette række.

Fortsæt denne procedure for alle andre vandrette rækker.

Kontrollér dit arbejde, når du er færdig med at være sikker på at du ikke lavede nogen fejl.