Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Andet

Sådan beregnes tykkelsen af en rektangulær plade

Du kan nemt måle længden og bredden af en rektangulær plade med en metrisk lineal. Imidlertid vil en direkte måling af den tredje pladedimension (tykkelse) ikke være nøjagtig, hvis pladen er tynd nok. Du kan beregne pladetykkelsen som et forhold mellem pladens volumen og dens overfladeareal.

    Mål eller find andre steder pladens længde og bredde.

    Multiplikér længde og bredde, hvis de er angivet i tommer, med faktoren 2,54 for at konvertere dimensionerne til centimeter. For eksempel er pladedimensionerne 5 x 3 tommer, der konverteres til 12,7 og 7,62 cm.

    Multiplicer længden med dens bredde for at beregne pladens overfladeareal i kvadratcentimeter. I dette eksempel er overfladearealet 12,7 x 7,62 eller 96,774 kvadrat cm.

    Beregn eller mål volumen på pladen; hvis pladetætheden er kendt, skal du dele pladevægten med densiteten. For eksempel er pladen lavet af aluminium (densiteten 2,7 g /kubik cm) og vejer 41,85 g. Derefter er pladevolumen 41,85 /2,7 \u003d 15,5 kubik cm.

    Del pladevolumenet med overfladearealet for at beregne tykkelsen. I dette eksempel er tykkelsen 15,5 kubik cm /96,774 kvadrat cm \u003d 0,16 cm eller 1,6 mm.