Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Biologi

Hvad giver Glycolysis?

Cellular respiration - processen ved hvilken celler nedbryder molekyler for at få energi - opstår gennem tre veje: glycolyse, citronsyrecyklus og elektrontransportkæden. Den primære funktion af glykolyse er at nedbryde glucose eller sukker i to pyruvatmolekyler. Pyruvat er en keton af stor betydning, da det er basismaterialet til det næste trin i åndedræt, citronsyrecyklus. Processen giver andre produkter, men

Energikost

Glykolyse finder sted i celleets cytoplasma. Processen med oxidation af glucose i pyruvat kræver brændstof. Cellen bruger to enheder adenosintrifosfat eller ATP pr. Glukosemolekyle.

Netto udbytte

Glykolyset af et glukosemolekyle har et nettoudbytte på to pyruvater, fire ATP'er og to elektrontransporter molekyler kaldet NADH. Men da to ATP'er blev brugt i processen, gav glycolyse kun kun to ATP'er i alt. De fleste af celleens nødvendige ATP genereres i tredje trin af cellulær respiration - elektron transportkæden.

Klik for at udvide hele teksten