Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Biologi

Sådan klassificeres ved hjælp af en firkantet rodkurve

Kvadratrotgraderingskurven er en metode til at hæve karaktererne i en hel klasse for at bringe dem tættere på forventningerne. Det kan bruges til at korrigere til uventet vanskelige prøver eller som en generel regel for vanskelige klasser. Det tilføjer flere point til lavere score, men vil ikke resultere i, at nogen score over 100 eller i lavere rå score bliver buet for at overstige højere rå score.

 1. Take The Square Root of the Raw Score

  Tag den firkantede rod af den rå score. Rund resultatet til en decimal efter de scoringer, der er registreret i din lønbog. Hvis du f.eks. Typisk klassificeres til et decimal, vil en rå score på 88 resultere i kvadratroten 9.38.

 2. Multiple med 10

  Multiplicer kvadratroten af den rå score med 10 for at få den buede score. I eksemplet ovenfor ville den endelige score være 93,8.

 3. Gentag

  Gentag for alle kvaliteter i klassen.


  Tips

 4. Kvadratrotkurven kan om nødvendigt anvendes mere end én gang. Lav score vil fortsat være mere påvirket end høj score, og høj score vil ikke overstige 100 procent.
  Advarsler

 5. Kvadratrotkurven fungerer muligvis ikke som tilsigtet, hvis du ikke bruger et 100-punkts klassificeringssystem. Karakterer skal altid udtrykkes som en procentvis værdi, når du bruger denne kurve.