Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

"How to Calculate the Area of Steel

", 3, [[

Overvej at beregne arealet af et stykke stål for at vide, hvor stort et areal det vil dække. Stål findes i mange varianter, men dets område afhænger altid af dets fysiske dimensioner, nemlig dets længde og bredde i tilfælde af et rektangulært ark. I tilfælde af et cirkulært stykke stål kræves radius. Radius måler afstanden fra midten af en cirkel til dens kant. Almindelige enheder for stålareal inkluderer kvadrattommer og kvadratfod.
Rektangulær ståloverflade

  Mål længden og bredden, i inches, på den rektangulære stålplade. F.eks. Kan længden være 135 tommer, mens bredden er 50 tommer.

  Multiplicer længden med bredden for at opnå stålområdet i kvadratmeter. Nu har du for eksempel 135 tommer gange 50 tommer eller et areal på 6.750 kvadratmeter.

  Del området med 144 for at skifte til kvadratfod, da 144 kvadratmeter er lig med en kvadratfod. Når du udfylder eksemplet, har du 6.750 kvadratmeter divideret med 144 kvadratmeter per kvadratfod eller et stålareal på 46,9 kvadratfod.

  Cirkulær ståloverflade

   Mål omkredsen, eller total afstand omkring det cirkulære stålplade, i tommer. For eksempel kan omkredsen være 325 inches.

   Del omkredsen med to gange pi (3.14) eller 6.28 for at nå frem til radius i tommer. Udførelse af dette trin fører for eksempel til 325 inches divideret med 6,28 eller en radius på 51,8 inches.

   Multiplikér pi med radiusens firkant for at nå frem til stålområdet i kvadrat inches. Kvadrat radius ved at multiplicere den med sig selv en gang. Dette trin giver for eksempel 3,14 gange 51,8 inches gange 51,8 inches eller et område på 8.425,4 kvadrat inches.

   Konverter området til kvadratmeter ved at dividere med 1.728. Afslutning af øvelsen fører til 8.425,4 kvadratmeter divideret med 1.728 kvadratmeter per kvadratfod eller et cirkulært stålareal på 4,9 kvadratfod.