Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Forskel mellem atomer og ioner

Atomer og ioner er minut og grundpartikler af alt stof. Kemiske reaktioner baseret på sammensætning og interaktioner af forskellige atomer er ansvarlige for at opbygge parametrene i dit fysiske miljø.

Sammensætning

Atomer består af en elektronsky, der omgiver en proton- og neutronkerne . Forskellige atomer, der har samme antal protoner, grupperes sammen som elementer. Molekyler beskriver grupperinger af to eller flere atomer. Ioner er en type atom eller molekyle, der har mistet eller opnået elektroner.

Charge

Elektroner bærer en negativ ladning, mens protoner er positivt ladede. Neutroner har ingen gebyr. Atomer, der har samme antal protoner og elektroner, opkræves ikke. Ioner har positiv eller negativ ladning på grund af forskellige antal elektroner og protoner i atom eller molekyle.

Stabilitet

Neutrale atomer er forholdsvis stabile på grund af manglende ladning. Ionisering refererer til processen med neutrale atomer at opnå eller tabe elektroner for at blive ioner. Ioner er sjældent adskilt fra hinanden; de tiltrækkes af ioner af den modsatte ladning.

Forbindelser

Kemiske forbindelser indeholder mindst to separate elementer. Kemiske forbindelser opstår undertiden, når modsat ladede ioner mødes og binder sammen.

Bonds

Atomer holdes sammen af ​​nuklear og elektromagnetisk kraft. Separate atomer kan dele elektroner til dannelse af kovalente bindinger som molekyler. Selvfølgelig beskriver ionbindinger ioner, der tiltrækkes af hinanden ved modsatte ladninger.