Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Hvordan man beregner mol af en forbindelse

Kemikere bruger "mol" fra det tyske ord for molekyle som en måde at beskrive mængden af ​​en kemisk forbindelse på. Hvor enheder som gram eller pund beskriver massen af ​​et kemikalie, mol beskriver antallet af partikler - enten atomer eller molekyler - af den forbindelse. En mol er lig med et meget stort antal partikler: 6,02 x 10 ^ 23 af dem. Du kan finde mol af enhver masse af en hvilken som helst forbindelse.

Skriv ned molekylformlen for forbindelsen, som du beregner antallet af mol for. Den molekylære formel beskriver de typer af elementære atomer og mængderne af hver type indeholdt i et molekyle af forbindelsen. Den molekylære formel for vand er for eksempel H 2O, der viser, at hvert vandmolekyle er lavet af to atomer af elementet hydrogen og et oxygenatom.

Kig op atomvægten af ​​hver type af atom i formlen. Disse oplysninger findes på de fleste periodiske tabeller. Den atomiske vægt af ilt er 16,00 og den for hydrogen er 1.008.

Multiplicer atomvægten af ​​hvert element i forbindelsen med mængden af ​​atomer af det pågældende element i forbindelsens formel, og tilsæt derefter alle de resulterende produkter. I tilfælde af vand multipliceres atomvægten af ​​hydrogen med to og atomvægten af ​​ilt ved en, og tilsæt derefter produkterne. Numerisk vil dette være (2) (1.008) + (1) (16.00) = 18.016. Dette er molens masse af forbindelsen; den har enheder gram pr. mol.

Fordel masseens masse i gram ved den molære masse, du lige har beregnet. Svaret er antallet af mol af denne masse af forbindelse. For eksempel er 25 gram vand lig med 25 /18.016 eller 1.39 mol.

Klik for at udvide hele teksten