Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Sådan beregnes kalorimeter Konstant

Hvis du skal udføre et eksperiment for at bestemme mængden af varme, der er mistet eller opnået ved en kemisk reaktion eller en anden proces, skal du gøre det i en beholder. Beholderen, som er kalorimeter, kan være en simpel som en Styrofoam kop eller så sofistikeret som en eksplosionssikker beholder nedsænket i vand. Uanset hvad, det vil absorbere noget af varmen, så det er vigtigt at kalibrere den, inden du udfører dit eksperiment. Kalibreringen giver dig et tal kaldet kalorimeterkonstanten. Det er den mængde varmeenergi, der kræves for at hæve kalorimeterets temperatur med 1 grad Celsius. Når du ved dette konstant, kan du bruge kalorimeteret til at måle den specifikke varme fra andre materialer.
Bestemmelse af kalorimeterkonstanten

Når du kombinerer en mængde af et stof med den samme mængde af det samme stof ved en anden temperatur og måle ligevægtstemperaturen, skal du opdage, at den er midtvejs mellem de indledende temperaturer. Det er dog en idealisering. I virkeligheden optages noget af varmen af kalorimeteret.

En måde at kalibrere et kalorimeter er ved at blande to mængder vand i det ved forskellige temperaturer og registrere ligevægtstemperaturen. Vand fungerer godt til dette formål, fordi det har en let at håndtere specifikke varme (C s) på 1 kalorie pr. Gram pr. Grad Celsius (4.186 Joules /g ˚C). Hæld en kendt mængde varmt vand (m 1) i et kalorimeter indeholdende en kendt mængde koldt vand (m 2), og registrer blandingens ligevægtstemperatur. Du finder ud af, at den varme, der går tabt af det varme vand, er mere end den varme, der opnås ved det kolde vand. Forskellen er den varme, der optages af kalorimeteret.

Det varme vand mister en mængde varmeenergi givet af q 1 \u003d m 1C SsT 1, og det kolde vand får en mængde, der er lig med q 2 \u003d m 2C S∆T 2. Den mængde, som kalorimeteret absorberer, er (q 1 - q 2) \u003d (m 1 C S∆T 1) - (m 2C S∆ T 2). Kalorimeterets temperatur stiger med den samme mængde som det kolde vand, så kalorimeterets varmekapacitet, der er den samme som kalorimeterkonstanten (cc), er (q 1 - q 2) ÷ ∆T 2 cal /g ˚C eller

cc \u003d C S (m 1∆T 1 + m 2∆T 2) ÷ ∆T 2 cal /g ˚C
Måling af specifik varme -

Når du kender dens varmekapacitet, kan du bruge et kalorimeter til at beregne den specifikke varme til et ukendt stof. Opvarm en kendt masse af stoffet (m 1) til en bestemt temperatur (T 1). Føj det til det kalorimeter, hvor du allerede har anbragt en anden masse af det samme stof (m 2) ved en køligere temperatur (T 2). Vent til temperaturen er kommet i balance, og registrer den ligevægtstemperatur (T E).

Du finder stoffets specifikke varme ved hjælp af ovenstående ligning, der er omarrangeret til at løse for C S .

C S \u003d (cc • ∆T 2) ÷ (m 1∆T 1 + m 2∆T 2) cal /g ˚C.