Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Math

Sådan beregnes en procentdel og løser procentproblemer

Procentdele og fraktioner er relaterede begreber i matematikens verden. Hvert koncept repræsenterer et stykke af en større enhed. Fraktioner kan omdannes til procentdele ved først at omdanne fraktionen til et decimaltal. Du kan derefter udføre den nødvendige matematiske funktion, såsom tilføjelse eller subtraktion, før du konverterer det endelige decimaltal til en procentdel.

Brug regnemaskinen til at dele tælleren (øverste nummer) af den første fraktion af nævneren ( bundnummer) af den første fraktion. Skriv dette decimaltal ned.

Del tælleren for den anden fraktion med nævneren for den anden fraktion og skriv dette decimaltal ned.

Udfør den nødvendige matematiske funktion med de to decimaltal. For eksempel, hvis du tilføjer 1/4 og 1/5 sammen, vil disse konvertere til henholdsvis 0,25 og 0,20. Tilføj 0,25 til 0,20 for at få 0,45.

Multiplicer det resulterende decimaltal med 100 for at opnå procentdelen. For eksemplet ovenfor er 0,45 ganget med 100 lig med 45 procent.

Klik for at udvide hele teksten