Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Math

Beregn gennemsnitlig afvigelse

Gennemsnitlig afvigelse er en beregning, der giver information om, hvor meget bestemte værdier afviger fra gennemsnitsværdien. Gennemsnitlig afvigelse bruges nogle gange i stedet for standardafvigelse, fordi det er enklere at beregne. Denne type beregning er nyttig i matematiske felter som statistik. Du kan også være påkrævet for at finde den gennemsnitlige afvigelse i en middelskole, gymnasium eller college matematik klasse.

Skriv et sæt værdier.

Tilføj værdierne og divider summen med tallet af de nuværende værdier for at beregne gennemsnitsværdien. Hvis du f.eks. Har 10, 15, 17 og 20, vil du tilføje disse tal for at få 62. Du vil derefter opdele 62 ved 4 for at få en gennemsnitsværdi på 15,5.

Træk dit svar fra trin 2 fra den første værdi i listen for at finde afvigelsen for denne værdi. For eksempel ville du trække 15,5 fra 10 for at få -5,5. Angiv dit svar som en absolut værdi, hvilket betyder, at der ikke vil være et negativt eller positivt tegn. Derfor -5,5. ville blive 5.5.

Gentag trin 3 for de andre værdier i listen for at finde deres afvigelser. I dette eksempel vil du have følgende afvigelser: 0,5, 1,5 og 4,5.

Tilføj afvigelserne fra trin 3 og 4 og divider summen med antallet af værdier, du tilføjede for at finde den gennemsnitlige afvigelse. For dette særlige problem vil du tilføje 0,5, 1,5, 4,5 og 5,5 for at få 12. Du vil så opdele 12 til 4 for at få en gennemsnitlig afvigelse på 3

Klik for at udvide hele teksten