Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Natur

Hvordan renser vådområder vand?

Vådområder er ikke bare soggy land uegnet til landbrug. De er værdifulde økosystemer i deres egen ret. De renser også vand, inden det når havet, hvilket er af stor betydning for havets liv, fiskere og akvakulturister. Dræning af vådområder kan have en ødelæggende virkning.

Urenheder

Vådområder filtrerer overskydende næringsstoffer og farlige forurenende stoffer i regn og stormvand afstrømning og i mindre grad flodvand. De mest skadelige for disse urenheder, såsom giftige metaller og overdrevne næringsstoffer, kommer fra landbrugs- og industriaktivitet. Vådområder fælder også naturligt sediment og organisk materiale.

Rensningsproces

Vådområder spiller i det væsentlige sigter. Vand fra jorden arbejder sine veje langsomt gennem vådområder og vegetation, og mange af urenheder er fanget, før vandet når havet.

Virkning af ødelæggende vådområder

Hvis ikke fanget, sediment bygger -up kan overvælde flodmundinger og kystområder, hvilket gør regionen mindre gæstfri til livet. De overskydende næringsstoffer fra landbrugsgødning forårsager algblomstrer, som igen nedbryder vandet af ilt og fører til havdøde zoner. Andre forurenende stoffer er simpelthen giftige, såsom kviksølv og bly, der opbygges i fødekæden og kan være dødelige for fisk og havpattedyr. Sådanne forurenende stoffer er også farlige for mennesker.

Klik for at udvide hele teksten