Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Natur

Nøglebegreber i Basic Science

De vigtigste og grundlæggende videnskabelige begreber hjælper dig med din udøvelse af viden. National Science Foundation deler, at forståelsen af ​​disse begreber hjælper dig med at få en bedre forståelse af videnskabsmæssigt materiale, som du hører, læser eller diskuterer, samt elementer i videnskabelig undersøgelse. Ved at kende centrale videnskabelige begreber kan du udvikle en bedre og mere præcis opfattelse af hvordan verden fungerer.

Videnskabelig proces

Forskere lærer og får viden om observationer og eksperimenter. Den videnskabelige proces begynder med at stille et spørgsmål, udvikle en hypotese og udarbejde uddannede forudsigelser. Eksperimenter, dataevaluering, justeringer og bekræftende resultater følger. Videnskabelige resultater skal være observerbare, målbare og gentagelige. Fælles elementer i den videnskabelige proces omfatter identificering, måling og rapportering årsag og virkning. Den videnskabelige proces er vigtig, fordi den eliminerer personlige forstyrrelser og kan ændre, hvad andre beslutter sig for at tro, ifølge Science Integration Institute's hjemmeside.

Organisation og systemer

Organisering af objekter og fænomener i en logisk rækkefølge hjælper personer med at forstå et fag kompleksitet eller sted i en liste over hierarkier. For eksempel er planter og dyr organiseret af rige, fylde, klasse, orden, familie, slægt og art. Forskere organiserer også forskellige komponenter i systemer. Et solsystem indeholder for eksempel en sol, planeter, måner, dværgplaneter og kometer.

Variation, ændring og mangfoldighed

Variation observeret i elementer hjælper personer med at forstå de karakteristiske egenskaber, der findes i objekter . Ved at forstå disse forskelle eller hvordan elementer ændres, kan enkeltpersoner bedre forudsige resultatet af ændringer. Institut for Uddannelse tilbyder eksemplet på at udsætte vand for varme eller frysningstemperaturer, hvilket kan forårsage frysning og udvidelse, fordampning eller kogning. Forståelse af mangfoldighed i den naturlige verden giver bedre indblik i, hvordan økosystemer arbejder og afhænger af forskellige elementer til at udføre deres tilsigtede funktioner. For eksempel giver vand i et økosystem et naturligt levested for vanddyr, fungerer som en kilde til hydrering til andre og giver næringsstoffer til planter. Varmt vand i fjedre kan tjene som en varm tilflugt for dyr, der lever på kolde steder, som de japanske makakker. I sin frosne form er vand et habitat for dyr som isbjørne eller dem der bruger sneen som camouflage fra rovdyr, ligesom pilgrimspytarmigans.

Skala

Brugen af ​​skalaen kvantificerer målbare genstande. Hver type skala har sine respektive måleenheder. Termometre måler for eksempel temperaturer ved hjælp af Fahrenheit, Celsius eller Kelvin skalaerne. Linjaler angiver størrelsen på et objekt ved hjælp af metrisk skalaen eller de amerikanske sædvanlige enheder, som tommer. Forskere bruger relativ skala for at hjælpe andre med at forstå et koncept relateret til størrelse og opretholde de pågældende proportioner. Et eksempel på relativ skala er en astronom ved hjælp af en stor strandkugle til at repræsentere solen og flere bolde af forskellige størrelser til planeter. Ved at placere de mindre bolde omkring strandkuglen demonstrerer forskeren planeternes størrelse i forhold til solen og angiver deres positioner i solsystemet.

Klik for at udvide hele teksten