Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Geologi

Sådan beregnes vertikal overdrivelse

Luftudsigter i verdens huler eller bjergområder afslører naturens vidunder. Jordens terræns topografiske profil er overstrømmet med akkumuleringer og jordforløb i mange årtier. En grafisk visning af de væsentligste variationer kan ses gennem en højde- eller topografisk profil, og de regioner, der har mere subtile egenskaber, kan undersøges ved hjælp af en teknik, der kaldes lodret overdrivelse.

Bestem det område, der skal undersøges. På et fysisk eller digitalt kort skal du lokalisere placeringen af ​​det område, der skal studeres, idet du noterer begyndelses- og slutpunktene.

Hent en højdeprofil for denne region. Kontakt et kortlægningsværktøj som Google Maps, MapQuest eller Garmin for en topografisk repræsentation af denne region. Indsæt koordinaterne.

Bemærk højderne. Dokumentér de nuværende minimums- og maksimumhøjder for y-aksen for den topografiske profil.

Beregn den lodrette overdrivelse. Ved hjælp af formlen for virkelige enheder af vandret skala løses for lodret overdrivelse. For eksempel er der for et 1: 500000 topografisk kort, hvis 1 cm enheder på x-aksen svarer til 500 virkelige enheder, og den lodrette værdi også er 500, så ville der ikke eksistere vertikal overdrivelse; men hvis den lodrette værdi var 100, ville den lodrette overdrivelse være 5, der angiver, at topografien er overdrevet fem gange præsentationen i det oprindelige eller reelle kort.

Klik for at udvide hele teksten