Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Natur

Effekten af ​​aluminium dåser på miljøet

Aluminium dåser er skabt og smidt væk i store mængder. Miljømæssige konsekvenser af disse to fakta er betydelige. Minedrift, raffineringsprocessen og eventuel bortskaffelse af aluminium er alle en afgift for vores miljø.

Mining Effekter

Bauxitmalm er mined for at skabe aluminium. Minedrift forårsager afskovning, erosion, forurenede vandkilder og en trussel mod dyrelivet.

Aluminiumrensningseffekter - Elektricitet

Aluminiumraffinering kræver en stor mængde elektricitet, som normalt genereres af vandkraftværker . De menneskeskabte reservoirer ødelægger store skovområder og forstyrrer naturlig flod og søøkosystemer.

Aluminiumrensningseffekter - Kemisk behandling

Aluminiumraffinering er afhængig af kemisk forarbejdning for at ekstrahere metalet fra malmen. Biprodukterne er kaustiske og kan forurene både jord og overfladevand.

Aluminiumsburer efter tallene

Ifølge Miljøstyrelsen (EPA) er aluminium dåser den største kilde til aluminium i affaldsstrømmen. I 2008 genererede USA næsten 2 millioner tons aluminiumemballage og kasserede 2,7 millioner tons i affaldsstrømmen.

Aluminiumgenbrug

Den gode nyhed er, at aluminium er 100 procent genanvendeligt. Genanvendte dåser går primært til at skabe nye dåser, i høj grad behovet for minedrift og raffinering, samt at reducere mængden af ​​affald i lossepladser.

Klik for at udvide hele teksten