Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Sådan beregnes længden på en buet linje

En buet linje, også kaldet en "bue", repræsenterer en del af en cirkel. Det er vanskeligt at måle en kurve med en lineal lineal med nogen form for nøjagtighed, men geometri giver en relativt enkel måde at beregne længden på en lysbue. Du har brug for et værktøj kaldet en gradskive og nogle grundlæggende oplysninger. Du skal også kende cirkelens diameter. Derefter kan du anvende følgende formel: længde på en bue \u003d diameter x 3,14 x vinklen divideret med 360.

TL; DR (for lang; læste ikke)

Husk, at pi er lig med 3,14.

  1. Bestem cirkelens diameter

    Bestem diameteren for den større cirkel, der indeholder lysbuen. Hvis du har radius som en given, ganges dette tal med 2. F.eks. Er en radius på 5 tommer lig med en diameter på 10 tommer.

  2. Positionskontaktor til måling af lysbue