Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Andet

Racisme er stadig et stort problem på britiske arbejdspladser, finder rapport

Kredit:CC0 Public Domain

En chokerende rapport har fundet ud af, at flertallet af etniske minoritetsarbejdere har oplevet racechikane på arbejdet i de sidste fem år, og er blevet udsat for uretfærdig behandling af deres arbejdsgiver på grund af deres race.

Oktober 2018 markerede halvtredsårsdagen for indførelsen af ​​Race Relations Amendment Act 1968, som forbød, blandt andet, racediskrimination i beskæftigelsen – alligevel er racisme stadig et udbredt og endemisk træk ved hverdagen på arbejdsmarkedet i Storbritannien.

Selvom der er en lang række beviser vedrørende racemæssige uligheder i beskæftigelse, indkomst, forfremmelse og uddannelse, diskussionen om den rolle, som racisme på arbejdspladsen spiller i disse resultater, forbliver temmelig afdæmpet.

For at løse dette, fagforeningskongressen (TUC) bestilte undersøgelsen Racism at Work. Stephen Ashe fra University of Manchester undersøgte over 5000 mennesker, som besvarede spørgsmål vedrørende forskellige aspekter af deres daglige arbejdsliv.

Svarene var chokerende, med over 70 % af arbejdstagere fra etniske minoriteter, der siger, at de har oplevet racechikane på arbejdet i de sidste fem år, og omkring 60 % siger, at de er blevet udsat for uretfærdig behandling af deres arbejdsgiver på grund af deres race. Næsten halvdelen rapporterede, at racisme havde negativ indflydelse på deres evne til at udføre deres arbejde, og næsten halvdelen har været udsat for 'verbalt misbrug og racistiske vittigheder'.

Mange af de former for racisme på arbejdspladsen, der fremhæves i denne rapport, er faktisk hadforbrydelser. Dette inkluderede over hver tiende etnisk minoritetsrespondent og 6 % af ikke-britiske hvide deltagere, der rapporterede, at de havde oplevet racistisk vold på arbejdspladsen. Også:

  • En tredje rapporterede, at de var blevet mobbet og/eller udsat for ufølsomme afhøringer
  • Næsten 15 % af kvinderne og 8 % af mændene sagde, at racediskrimination havde fået dem til at forlade deres arbejde
  • 28 % af deltagerne, der rapporterede, at de havde oplevet racisme på arbejdet, rapporterede, at de skulle tage en periode med sygemelding
  • Deltidsansatte eller ikke-fastansatte var mere tilbøjelige til at rapportere racechikane og diskrimination

Over 40 % af dem, der rapporterede en racistisk hændelse, sagde, at de enten blev ignoreret, eller at de efterfølgende var blevet identificeret som en 'ballademager'. I øvrigt, mere end hver tiende respondenter, der rejste en klage, sagde, at de efterfølgende blev disciplineret eller tvunget fra deres job som følge af at gøre det.

"Jeg har haft tre arbejdspladser, hvor jeg har været nødt til at komme med klager, der var racerelaterede, " sagde en respondent. "Jeg endte med anti-depressiva og selvmordstanker - det får dig til at glemme, hvem du er, dine styrker, dine evner. Jeg er en dygtig intelligent kvinde, der har arbejdet i 35 år, og jeg endte næsten ikke med at sende en e-mail. Jeg er nødt til at forlade mit job og tage en lønnedgang for en kortvarig stilling i stedet for min faste stilling – det er enten det eller mit liv."

Undersøgelsen fremhævede også, at mange hvide briter tror på globalisering, afindustrialisering, neoliberalisme og stramninger har haft en uforholdsmæssig stor, skadelig indvirkning på 'den hvide arbejderklasse' – som et resultat, en række deltagere udtrykte modstand mod forsøg på at fremme ligestilling, mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen, samtidig med at de er imod 'positiv diskrimination' og 'politisk korrekthed'.

Blandt en række anbefalinger, rapportens forfattere har opfordret regeringen til at lade en omfattende undersøgelse af, om arbejdsgivere opfylder deres ligestillingspligt, samt lovgivning for at gøre arbejdsgivere ansvarlige for at beskytte deres arbejdere mod racisme fra tredjeparter, og at sikre, at anonymiserede ansøgningsskemaer anvendes på tværs af alle sektorer af arbejdsmarkedet.

"Racisme er fortsat et udbredt og endemisk træk ved hverdagens arbejdsliv i Storbritannien, halvtreds år efter indførelsen af ​​ændringsloven om raceforhold. Tiden er inde til at opgive den laissez-faire-tilgang, som den nuværende regering og dens forgængere har vedtaget – racisme på arbejdspladsen og racemæssig ulighed på arbejdsmarkedet vil fortsætte, så længe på hinanden følgende regeringer fortsætter med at overholde frivillighed, ikke-interventionist, ikke-regulerende ortodoksi, " siger Stephen Ashe, rapport medforfatter.


Varme artikler