Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Sådan konverteres værfter til metriske toner

Værftet er en enhed af længde. Det metriske ton eller ton er en vægtdel. Disse enheder har et forhold til hinanden gennem den fysiske egenskab af densitet: masse divideret med volumen er lig med densitet. For at udføre en beregning, der bruger en fysisk konstant - stoffets massefylde består en genstand af - at konvertere værfter, en volumenmængde, til stoffets vægt i tons, skal du først bestemme objektets volumen. I almindelige tredimensionelle faststoffer er volumen produktet af objektets længde, bredde og højde.

Multiplicer objektets længde, i værfter, ved bredden, i værfter. Hvis det måler 2-til-1,5 meter, så 2 x 1,5 = 3 kvadratmeter.

Multiplicer dit produkt med fastets højde målt i værfter. Hvis den står 1,25 meter høj, så 3 x 1,25 = 3,75 kubikmeter.

Multiplicer dit resultat ved materialets tæthed målt i pund pr. Kubikværft. Hvis du for eksempel gør disse beregninger for et objekt lavet af beton, som vejer 4000 lbs. per cubic yard, så 3,75 x 4,000 = 15.000 lbs.

Opdel ved 2.204,6 for at konvertere dit svar til metriske tons. Hvert metrisk ton svarer til 2.204,6 lbs. 15.000 /2.204.6 = 6,8 tons.

Klik for at udvide hele teksten