Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Geologi

Sådan tegner du en vandtabel Map

Et vandbordskort repræsenterer overfladen af ​​en ubegrænset akvifer som repræsenteret ved forhøjningskonturer. Dette kort bruger mindst tre grundvandsmålinger fra brønde eller overfladevand, der ligger nærmest hinanden, ifølge De Forenede Nationers Miljøstyrelse. Målte vandniveauer konverteret til højder bliver grundlaget for konturer med lige højde. Et resulterende vandbordskort viser flyet af det ubegrænsede vand under jorden inden for den trekant, der er defineret af de tre målepunkter.

Kortopsætning

Skriv værdien af ​​hver vandhøjde ved siden af respektive måleplacering, typisk ved en brønd på det skalerede kort.

Tegn første linje mellem højeste og laveste højdepunkt.

Identificer passende rundeværdier mellem de høje og lave punkter gennem hvilken du vil tegne konturerne. Værdierne skal være tal, der repræsenterer et ensartet interval, f.eks. Hver 0,5 fod. Intervallet bliver vandhøjdekonturintervallet for kortet.

Interpolation og konturering

Interpolér, hvor konturer vil krydse første linie ved at estimere placeringen og afstanden mellem konturerne mellem endepunkterne. Markér flåter langs den første linje for de valgte konturværdier (f.eks. Hver 0,5 fod), så de forekommer proportionalt fordelt i forhold til værdierne for de to endepunkter af linjen, ifølge Wisconsin Department of Natural Resources. For eksempel vil du placere det interpolerede mærke for punktet 27,5 fod meget tættere på et endepunkt på 27,7 fod end et slutpunkt på 25,8 fod.

Placer de resterende flåter proportionalt. I dette eksempel placerer du dem på 27,0, 26,5 og 26,0 fod. Vurder enten proportional afstanden eller brug en regnemaskine til at bestemme den nøjagtige placering afhængigt af dit behov for nøjagtighed.

Tegn en tredje linje mellem de punkter, der repræsenterer de midterste og laveste højder. Markér flåter langs den tredje linje for det valgte konturinterval, så de forekommer proportionalt fordelt i forhold til værdierne for de to endepunkter af den tredje linje. Alle tilsluttede flåter af samme værdi skaber en højdekontur.

Vælg en af ​​flåterne på første linie og træk en forbindelseslinje til krydset af samme værdi på en anden linje. Forbindelseslinjen eller forhøjningskonturen strækker sig ikke forbi den trekant, der er oprettet af de tre første linjer.

Fortsæt med at vælge andre tegl på første linie og tegne forbindende parallelle konturlinjer gennem tegningerne af samme værdi. Ingen af ​​konturlinjerne krydser hinanden. Konturlinierne repræsenterer linjer med samme højde.

TL; DR (for længe, ​​ikke læst)

Vandforhøjelser kan enten være relative eller målte fra middelhavet, så længe de værdier bruger et fælles undersøgt dato.

Du kan bruge vandtabekort til at vurdere retningen af ​​grundvandsstrømmen og bevægelsen af ​​forureningsplumer.

Kort over vandtabeller med mere end tre point kan udvides med Den samme teknik ved at skabe mere anbragte trekantede områder med tre punkter.

Det er vanskeligere at tegne et vandbordskort, hvis højdepunkter ligger langs en linje. Det nemmeste vandbordskort stammer fra tre punkter, der ligger i en trekant.

Advarsel

På grund af antallet af antagelser, der kan påvirke oprettelsen af ​​nøjagtige vandbordskort, skal du konsultere en professionel hydrogeolog eller geolog for en hensigtsmæssig fortolkning af de data, der kan påvirke beslutninger om planlægning, vandforbrug eller oprydning af forurening.

De yderligere adskilte højdepunkter ligger, jo højere er usikkerheden i nøjagtigheden af ​​det konturerede kort og det højere usikkerhed ved at bruge kortet til at træffe forretnings- eller ressourcebeslutninger.

Klik for at udvide hele teksten