Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Sådan beregnes ioniseringsenergien for atomer

Beregning af ioniseringsenergi af et atom udgør en del af moderne fysik, som ligger til grund for mange moderne teknologier. Et atom består af en central kerne, der indeholder positivt ladede protoner og et antal neutroner, der er specifikke for det givne atom. En række negativt ladede elektroner kredser omkredsen på forskellige afstande. Den energi, der kræves for at fjerne den laveste bølgende elektron fra indflydelsen af ​​de centrale protoner er ioniseringsenergien. Den danske fysiker Niels Bohr beregnede først denne energi for hydrogen i 1913, for hvilken han vandt Nobelprisen.

Bestem hvilket atom du vil bruge til at beregne ioniseringsenergien. Identificer værdien af ​​"Z" for atomet ved hjælp af et periodisk bord. (Et andet navn for tallet Z er atomnummeret.) Værdien for Z vises over symbolet for atomet. For eksempel er Z lig med 1 for hydrogen.

Bestem, hvor mange elektroner atomet indeholder. Dette tal er det samme som Z, medmindre atomet allerede har tabt nogle elektroner.

Beregn ioniseringsenergien i enheder af elektronvolt, for et et-elektronatom ved at kvadrere Z og multiplicere derefter resultatet med 13,6.

For atomer med mere end en elektron ankommer ioniseringsenergien i enheder af elektronvolt ved først at trække en fra Z, kvadrere svaret og til sidst multiplicere med 13,6.

Klik for at udvide hele teksten