Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Sådan finder du neutronerne i den periodiske tabel

Den periodiske tabel viser hvert element på Jorden og oplysninger om disse elementer. Med denne tabel kan du se, hvordan elementerne vedrører hinanden og hvordan man finder ud af, hvor mange partikler der er i et atom af hver af dem. Et atom består af protoner, elektroner og neutroner.

Vælg et element og find det på det periodiske diagram. I dette eksempel skal du bruge guld, som er placeret i række seks af tabellen (atomskilt: Au).

Find atomnummer og atomvægt af elementet. Atomenummeret er normalt placeret i det øverste venstre hjørne af kassen på det periodiske bord, og atomvægten er placeret direkte under elementets navn. Rund atomvægten til nærmeste hele tal. Guld har et atomnummer på 79 og en atomvægt på 196.966569 eller 197.

Beregn antallet af neutroner ved at subtrahere atomnummeret fra atomvægten. Atomenummeret er lig med antallet af protoner i et atom. Atomvægten er lig med det totale antal partikler i atomets kerne. Da protoner og neutroner indtager kernen sammen, vil subtraktion af antallet af protoner fra de samlede partikler give dig antallet af neutroner. (For guld: 197 - 79 = 118 neutroner)

Tip

Du kan bruge det periodiske tabel til at finde ud af antallet af hver partikel i hver type element. Atomenummeret er ikke kun antallet af protoner, men også antallet af elektroner også.