Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Hvor meget vand er der behov for for at opløse salt?

Ved stuetemperatur har du brug for mindst 100 gram vand for at opløse omkring 35 gram salt; hvis temperaturen ændrer sig, ændres imidlertid også den mængde salt, som vand kan opløses. Det punkt, hvor vand ikke længere kan opløse salt kaldes mætning, og dette sker, når det salt, du tilsætter, kun går i bunden af opløsningen. Der er også flere faktorer, der letter saltets opløselighed i vand.

TL; DR (for lang; læste ikke)

Generelt kan du opløse 35 gram salt i 100 ml vand. At øge temperaturen kan dog hjælpe dig med at opløse mere.
Temperaturforøgelse

De fleste stoffer diffunderer i vand i direkte forhold til temperaturstigningen. Nogle elementer opløses også let i vand med den mindste temperaturstigning, som salt kaliumnitrat. Opløseligheden af natriumchlorid eller bordsalt påvirkes kun lidt af temperaturstigning. Bortset fra dette øger salt også temperaturen, hvormed vand koges. Med 100 gram næsten kogende vand (ca. 200 til 212 grader F) kan du tilføje ca. 40 gram salt, inden det bliver mættet.
Temperaturfald

Salt opløses hurtigere i varmt vand end i koldt vand. Omvendt til opvarmning sænker salt temperaturen, hvormed vandet fryser. Tilsætning af salt som opløsningen til vand (opløsningsmiddel) ved vandets frysetemperatur forstyrrer vandets ligevægt. Saltmolekyler konkurrerer med og fortrænger vandmolekylerne, men vil afvise is, der dannes på dette tidspunkt. Saltet øger vandets smeltepunkt, hvilket betyder, at salt bremser isens smeltning. Tilsætning af mere salt vil skabe et markant lavere smelte- og frysepunkt for vand.
Mættet vs. umættet saltopløsning

I en umættet saltopløsning hydreres de opløste molekyler (salt) af opløsningsmidlet (vand) , hvorved saltkrystallernes størrelse reduceres og til sidst opløsning af saltet. I en mættet opløsning opnås et ligevægtspunkt, hvor krystalpartiklerne enten bliver ved med at blive spredt eller klæber til krystallen, hvilket danner krystaller i mindre størrelse i vand. Ved stuetemperatur nås mætningspunktet, når vandet ikke længere er i stand til at optage saltmolekyler, hvorved der dannes to separate lag opløst stof (salt) og opløsningsmiddel (vand). Ved et antal grader under frysepunktet for vand, ca. -5,98 grader F, kan vand ikke længere indeholde flere saltmolekyler. På dette tidspunkt observeres en blanding af fast is og krystalsalt.
Salt Type

En faktor, der skal overvejes, når man studerer saltopløselighed i vand, er den slags salt, der anvendes. For eksempel diffunderer klippesalt mindre let end bordsalt eller cannersalt. Dette skyldes, at klippesalt har flere urenheder, som tager mere tid for vandmolekyler at bryde op.