Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Math

Sådan beregnes KCAT og VMAX

Enzymer øger reaktionshastigheden ved at katalysere substratet. Et enzym binder med et substrat, der ændrer substratet til et nyt produkt. Gennem en enzymreaktion forbliver enzymet uændret. Michaelis-Menten-ligningen beskriver konverteringshastigheden ved en given substratkoncentration og kan hjælpe med at beregne den tid, der kræves for at omdanne et substrat. Ligningen kræver beregning af Vmax, som er den maksimale konverteringshastighed. Den maksimale konverteringshastighed kan defineres som produktet af katalysatorhastighedskonstanten (Kcat) og enzymkoncentrationen.

Hent konverteringshastigheder for stigende koncentrationer af et substrat i en konstant koncentration af enzym. Opdel en efter konverteringshastigheden for hvert datapunkt for at finde den inverse af konverteringshastigheden. Find også den inverse af koncentrationen af ​​substratet.

Tegn en graf med y-aksen, der repræsenterer den inverse konverteringshastighed, og x-aksen repræsenterer den inverse koncentration af substrat. Plot hvert datapunkt som omvendt ovenfor. Plottet skal danne en lige linje, der øges fra venstre mod højre.

Find det punkt, hvor linjen skærer y-aksen. Opdel den ene ved y-værdien af ​​det punkt. Optag resultatet som den maksimale konverteringshastighed eller Vmax.

Opdel Vmax ved enzymkoncentrationen. Optag resultatet som katalysatorhastighedskonstanten eller Kcat.

Klik for at udvide hele teksten