Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Karakteristika for radioaktive elementer

Mere end 60 elementer har mindst en isotop, der er radioaktiv. En isotop er en variant af et bestemt element, hvis kerne har et andet antal neutroner. De radioaktive elementer kan opdeles i tre klasser: primordial, eksisterende før Jordens dannelse kosmogene, dannet gennem kosmiske stråleinteraktioner; og menneskelige producerede elementer. Alle radioaktive elementer deler visse egenskaber.

Disintegrerer

Kernen i et radioaktivt element er ustabilt. Kernen vil nedbrydes over tid, hvilket reducerer mængden af ​​det resterende element. Denne nedbrydning forekommer naturligt og behøver ikke en udvendig stimulus at forekomme. Alle menneskeskabte elementer er radioaktive og nedbrydes. Den hastighed, hvormed et element brydes ned kaldes "halveringstid" eller hvor lang tid det tager at halvdelen af ​​de tilstedeværende atomer opløses. Denne foranstaltning kan bestemme, hvor relativt stabilt eller ustabilt elementet er. For eksempel er halveringstiden for uran over 4 milliarder år, mens halveringstiden for francium er lidt over 20 minutter.

Forskellige elementer

Når elementet opløses, bliver de subatomære partikler af kerner danner forskellige elementer. Disse partikler går ikke tabt for miljøet. For eksempel disintegrerer uran i en række trin og bliver forskellige elementer undervejs. Disse omfatter thorium, protactinium, radium, radon, polonium, vismut og bly. Det sidste trin i serien, bly, er et stabilt element, der ikke opløses. Disse skabte elementer kaldes døtre af moderelementet.

Strålingsemission

Stråling er den energi, der frigives fra atomet, da elementet desintegrerer fra et element til et andet. Der er mange typer stråling, herunder lys og mikrobølger. Når radioaktive elementer frigiver deres energi, kaldes strålingen ioniserende stråling, som omfatter ladede partikler. Disse ladede partikler er den skadelige stråling, der er farlig for levende organismer. All stråling, der udsendes fra elementerne, er dog ikke skadelig for mennesker og klassificeres som alfa- og beta-stråling.

Detektion

En række værktøjer bruges til at detektere tilstedeværelsen af ​​radioaktive materialer og elementer. En Geiger-tæller er en velkendt enhed, der bruges til at måle strålingsniveauer. Enheden virker ved at skabe elektriske ladninger, når den støder på stråling udsendt fra radioaktive materialer. Jo mere radioaktivt materiale, jo højere læsning på enheden.

Klik for at udvide hele teksten